SPOONFEST - Krásné dřevěné lžíce

CZ | EN
K R Á S N É   D Ř E V Ě N É   L Ž Í C E
CZ | EN
Přejít na obsah
SPOONFEST
V sobotu 10. září 2022 se uskutečnil první ročník SpoonFestu nebo také Festivalu vyřezávaných lžic

Protože to byla akce vydařená, již je v plánu druhý ročník

Více o tomto festivalu se můžete dozvědět na samostatném webu www.spoonfest.cz

Copyright © 2015 - 2023 Břetislav Jansa
Břetislav Jansa - QR code
Návrat na obsah